team samenwerking

Teamontwikkeling

Binnen de praktijk draait uiteindelijk alles om het team! D.m.v. trainingsdagen helpt Dentiva praktijken bij het ontwikkelen van hun team.

strategievorming

Strategievorming

Zonder doel kun je niet sturen! Belangrijk voor iedere praktijk en zeker ook als je wilt uitbreiden, verhuizen, verbouwen of samengaan met een andere praktijk.

slimmer werken

Slimmer Werken

Dentiva biedt handvatten om te sturen op getallen. Tijdens onze praktijkscan inventariseren en analyseren we de huidige stand van zaken.

gastvrijheid tandartspraktijk

Gastvrijheid

Hoe centraal staat de patiënt nou echt en hoe welkom voelt hij zich in jouw praktijk? Wij leren je inzicht krijgen in de werkelijke patiëntbeleving.

Dentiva brengt tandartspraktijken verder in een gezamenlijk traject waar verbetering in bedrijfsvoering, werknemersmotivatie en optimale klantbeleving centraal staan.

Wij brengen plezier en succes in de praktijk.

We zetten handige tools in om op een ongedwongen manier als team te werken aan de toekomst van de praktijk. Iedereen heeft er plezier in om samen iets te bereiken.

Samen werken we aan een prettige en open cultuur.

Met Dentiva creëren we een ongedwongen sfeer waar het hele team in een veilige en leuke manier samen kan werken aan diverse thema’s.

Wij blinken uit in efficiëntie en gastvrijheid.

Een praktijk moet aantrekkelijk zijn voor de bezoekers en medewerkers. Wij stellen alles in de praktijk aan de kaak, zodat het team optimaal samenwerkt en de patiënt voelt dat hij welkom is. We helpen de juiste onderbouwde systemen, protocollen en processen binnen uw tandartsenpraktijk te implementeren.

Van PPS 2 naar een behandeling

Dat het goed vastleggen van de PPS een uitstekend hulpmiddel is voor het communiceren met de patiënt en het duidelijk maken van de vervolgstappen, staat voor mij buiten kijf. Juist daarom is het zo belangrijk dat het hele team begrijpt wat een PPS score inhoudt. En daar dan ook over praat met de patiënt. Dit dus zelfs nog even los van de enorme juridische impact als je het parodontale probleem

Lees verder

De 6 elementen van een correct verslag

Voor een goed dossier moet je veel zaken vastleggen. Een belangrijk en vaak onderschat item daarbij is de toestemming van de patiënt voor een behandeling. De wetgever heeft namelijk goed vastgelegd dat het samen besluiten hiervoor de leidraad is. Uit de jurisprudentie blijkt ook dat de tuchtrechters zwaar tillen aan een correct en volledig verslag op dit punt. De ’toverformule’ voor een correct verslag voor het samen besluiten bevat 6

Lees verder

PPS score: de 7 aandachtspunten

De nieuwe paro richtlijn geeft meer ruimte dan het oude paro-protocol. Maar een richtlijn is echter bepaald niet vrijblijvend. Zeker in combinatie met de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de regels rondom ‘samen besluiten’ kun je makkelijk de mist in gaan. Wat mij opvalt is dat veel behandelaars en assistenten toch nog steeds onvoldoende het verschil weten tussen de DPSI en de PPS. Het gaat dan natuurlijk niet

Lees verder

Van PPS 2 naar een behandeling

Dat het goed vastleggen van de PPS een uitstekend hulpmiddel is voor het communiceren met de patiënt en het duidelijk maken van de vervolgstappen, staat voor mij buiten kijf. Juist daarom is het zo belangrijk dat het hele team begrijpt wat een PPS score inhoudt. En daar dan ook over praat met de patiënt. Dit dus zelfs nog even los van de enorme juridische impact als je het parodontale probleem

Lees verder »

De 6 elementen van een correct verslag

Voor een goed dossier moet je veel zaken vastleggen. Een belangrijk en vaak onderschat item daarbij is de toestemming van de patiënt voor een behandeling. De wetgever heeft namelijk goed vastgelegd dat het samen besluiten hiervoor de leidraad is. Uit de jurisprudentie blijkt ook dat de tuchtrechters zwaar tillen aan een correct en volledig verslag op dit punt. De ’toverformule’ voor een correct verslag voor het samen besluiten bevat 6

Lees verder »

PPS score: de 7 aandachtspunten

De nieuwe paro richtlijn geeft meer ruimte dan het oude paro-protocol. Maar een richtlijn is echter bepaald niet vrijblijvend. Zeker in combinatie met de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de regels rondom ‘samen besluiten’ kun je makkelijk de mist in gaan. Wat mij opvalt is dat veel behandelaars en assistenten toch nog steeds onvoldoende het verschil weten tussen de DPSI en de PPS. Het gaat dan natuurlijk niet

Lees verder »
  Nieuwe artikelen
Blijf altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.