Algemeen, Slimmerwerken, Strategievorming, Teamontwikkeling, Tips

18 tips voor in de tandartspraktijk (deel 4 – slot)

15. Makkelijke zinnen voor veelgestelde vragen

Dit principe is eenvoudig: Verzin voor veel gestelde vragen makkelijke antwoorden en deel die met het team. We zien vaak zorgverleners struikelen over vragen van patiënten zoals ‘Waarom moet ik nu opeens naar de mondhygiënist?’ of ‘Waarom krijg ik nu alweer twee foto’s?’ Patiënten vragen niet naar een academische verhandeling maar naar een korte eenvoudige uitleg. Het is dan makkelijk als het hele team een min of meer eenduidig antwoord weet te geven. Patiënten zijn gevoelig voor consistentie, makkelijke zinnen dragen hieraan bij.

Tot slot is het fijn om niet iedere keer een nieuw antwoord te hoeven formuleren, maar juist een standaard zin op een standaard vraag te kunnen geven.

Anders dan ‘scripts’ hoef je bij de makkelijke zinnen het antwoord niet letterlijk te kennen: het is een hulpmiddel om de juiste toon aan te slaan en kort en bondig te blijven. De makkelijke zinnen kun je in een protocol opnemen, of in een programma zoals Evernote, makkelijk vindbaar maken voor de hele praktijk.

16. Overlegpunten indelen: informeren of meedenken? 

Overleggen kun je op veel verschillende manieren doen. Vaak verzanden overleggen in geklaag of discussies over minder relevante zaken. Het is daarom goed om een agenda voor een overleg op te stellen en die in te delen op ‘informeren, meedenken, meedoen en besluiten’. Vooral het verschil tussen ‘informeren’ en ‘meedenken’ is van belang. Punten die ter informatie op de agenda staan, zijn niet bedoeld om nog eens een keer over te brainstormen. Die moeten dus ook strak en kort behandeld worden. Ook het verschil tussen ‘meedenken’ en ‘besluiten’ is belangrijk. Is het doel van een agendapunt om gezamenlijk een besluit te nemen of om informatie en gedachten op te halen voor besluitvorming elders of een andere keer?

Uitgebreide informatie hierover vind je in het boek ‘Communicatie in de tandartspraktijk’

17. Regeren is vooruitzien: maak een drie jaren plan

Een jaarplan en een meerjaren plan helpen je richting te geven aan de ontwikkeling van je praktijk. Hieruit kun je ook makkelijker duidelijke doelen destilleren, die de medewerkers meer richting geven. Een driejaren plan is een prima start. Ons advies: Houd het simpel en zo concreet mogelijk. Waar wil je staan over drie jaar: Meer patiënten? Meer stoelen? Minder werken? Meer preventie? Besluit, maak het meetbaar en communiceer het met het team.

18. Kijk langlopende contracten nog een keer na

Het is goed om een lijst te hebben met contracten die je voor langere tijd hebt afgesloten. Ben je nog steeds tevreden over de diensten? Wanneer hebben jullie het laatst over de kosten gesproken?
Contracten over telefonie moet je meteen na afloop herzien. De prijzen dalen continu. Dit geldt ook voor de energieleveranciers. Ook factoring contracten en contracten met de groothandel en tandtechnische laboratoria zijn goed om opnieuw te bekijken en vast te stellen. Naast de prijs is het goed om het serviceniveau en het contact mee te nemen. Is het laboratorium flexibel met garantie werk?
Maak een lijst met leveranciers, de start- en einddatum van het contract en de datum waarop je tussentijds voor het laatst over tarief en voorwaarden hebt gesproken.

Benieuwd naar de eerste 14 tips van de 18?

Klik hier voor tip 1 t/m 5
Klik hier voor tip 6 t/m 10
Klik hier voor tip 11 t/m 14

Delen met collega's?

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn