De 6 elementen van een correct verslag

Voor een goed dossier moet je veel zaken vastleggen. Een belangrijk en vaak onderschat item daarbij is de toestemming van de patiënt voor een behandeling. De wetgever heeft namelijk goed vastgelegd dat het samen besluiten hiervoor de leidraad is. Uit de jurisprudentie blijkt ook dat de tuchtrechters zwaar tillen aan een correct en volledig verslag […]