Benchmarking, Geen categorie

Wat doet 6% korting met het arbeidsinkomen van een tandarts?

Wat doet 6% korting met het arbeidsinkomen van een tandarts?

effect van 6% korting op praktijkmanagement tandartspraktijkDe gevolgen daarvan zijn behoorlijk ingrijpend. In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van 60% kosten. Grotere praktijken maken vaak meer kosten en kleinere praktijken hebben vaak een grotere winstmarge…  Maar laten we nu uitgaan van 60% kosten. Dat is al een behoorlijke aanname want we gaan er daarbij vanuit dat die kosten niet toenemen (en dat is al een majeure prestatie, want uw huur, salarissen, gas en electra etc. gaan waarschijnlijk ‘gewoon’ met 2% omhoog).

In dit rekenvoorbeeld ziet u dan het effect van de korting in de arbeidsbeloning: 15% minder. Een veel zwaarder effect dus dan de 6%. Het effect van de korting wordt nog groter als u als tandarts medewerkers in dienst hebt. Zoals een collega ons mailde: “De medewerker zet al minder om, dan kan ik hem toch ook niet een nog lager percentage uitbetalen over die lagere omzet?” Het staat natuurlijk iedereen vrij om niet met uw medewerker in gesprek te gaan, maar als u niets doet, dan is dit het effect op uw eigen arbeidsinkomsten.

korting medewerker tandarts praktijkmanagementErvan uitgaande dat u met twee tandartsen (een eigenaar en een medewerker) evenveel omzet, maar minder kosten heeft (2x 100 omzet en 2x 55 kosten, 5 minder kosten dan in bovenstaand voorbeeld), blijft er in de huidige situatie voor beide tandartsen 45 over. Eerlijk verdeeld, lijkt het zo. Na de korting van de NZA blijft er 188 omzet over voor beide tandartsen. De kosten zijn wederom hetzelfde gebleven, al zal de realiteit zijn dat die met ongeveer 2% toenemen. Als het percentage van de medewerker nu op 45% blijft, zoals in de oude situatie, dan krijgt de medewerker 42,3 mee naar huis. Klinkt redelijk, maar voor de praktijkeigenaar blijft er nu nog maar 35,7 over. De praktijkeigenaar levert dus nu 20% in en de medewerker 6%.

Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Het zal duidelijk zijn dat u als praktijkeigenaar en medewerker in actie moet komen. Er zijn drie mogelijke scenario’s of combinaties daarvan: 1: Kosten omlaag  2: Percentage voor de medwerker omlaag  3: Omzet omhoog.

Klik hier als u wilt weten met hoeveel het percentage van de medewerker omlaag moet om te blijven delen, zoals in de oude situatie.

U kunt ook in een kleinschalig vertrouwde omgeving met de benen op tafel overleggen wat u met de uitkomsten van het onderzoek kunt…

Delen met collega's?

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn