Van PPS 2 naar een behandeling

Dat het goed vastleggen van de PPS een uitstekend hulpmiddel is voor het communiceren met de patiënt en het duidelijk maken van de vervolgstappen, staat voor mij buiten kijf. Juist daarom is het zo belangrijk dat het hele team begrijpt wat een PPS score inhoudt. En daar dan ook over praat met de patiënt. Dit […]

De 6 elementen van een correct verslag

Voor een goed dossier moet je veel zaken vastleggen. Een belangrijk en vaak onderschat item daarbij is de toestemming van de patiënt voor een behandeling. De wetgever heeft namelijk goed vastgelegd dat het samen besluiten hiervoor de leidraad is. Uit de jurisprudentie blijkt ook dat de tuchtrechters zwaar tillen aan een correct en volledig verslag […]

PPS score: de 7 aandachtspunten

De nieuwe paro richtlijn geeft meer ruimte dan het oude paro-protocol. Maar een richtlijn is echter bepaald niet vrijblijvend. Zeker in combinatie met de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de regels rondom ‘samen besluiten’ kun je makkelijk de mist in gaan. Wat mij opvalt is dat veel behandelaars en assistenten toch nog steeds […]

Wat je móet weten over de nieuwe richtlijn voor Parodontologie

We werken er inmiddels een paar maanden mee: de nieuwe richtlijn voor Parodontologie. Je hebt tijd nodig om de hoeveelheid informatie te verwerken en je zo’n nieuwe richtlijn eigen te maken. Vergelijk het met de overgang van de gulden naar de euro. In het begin erg wennen, maar na een paar maanden voelt het als […]

Wees trots op je tarieven

trots zijn op je tarieven

Wat moet je doen als de patiënt het te duur vindt? Als zorgverlener is commercieel denken uit den boze. Maar dat betekent niet dat alles gratis of goedkoop moet zijn. Ook in de zorg heeft kwaliteit zijn prijs. Dat is voor patienten herkenbaar in de tijd en aandacht die hij ontvangt, maar minder voor de voorbereiding […]

Weet u waarom uw patiënt de praktijk verlaat

patientervaring

Dat er af en toe een patiënt de praktijk verlaat hoort bij ons vak. Maar houdt u ook bij wanneer en waarom? Dat kan waardevolle informatie opleveren, zeker als je met meer tandartsen of mondhygiënisten werkt. Helaas laat onze praktijksoftware niet toe om dat makkelijk vast te leggen en terug te halen. Een eerste stap […]

Exponential medicine, de digitale revolutie in de praktijk

exponential medicine

De digitale revolutie krijgt een enorme impact in de dagelijkse praktijk van de tandarts. Tot nu toe merkt u daar in de algemene praktijk relatief weinig van, maar dat zal volgens de experts die spraken op het congres Exponential Medicine spraken, snel en heftig veranderen. Heeft de patiënt nog wel een dokter nodig? De computer […]

Handige ‘Word’ tip voor verwijsbrieven

handige word tip

Word tip voor de tandartspraktijk. In de tandartsprakijk maakt u regelmatig een verwijsbrief of een begroting. Met behulp van sjablonen kan je snel een mooie persoonlijke brief maken. Eén van de velden die u vaak gebruikt is het datum veld, dat automatisch de datum van vandaag gebruikt. Het nadeel daarvan kan zijn dat de datum […]

Chaos op het netwerk – een goede folder structuur

Op veel computers van praktijken heerst een milde vorm van chaos als het gaat om bestanden en folders. Een duidelijke consequente naamgeving en ordening helpt bij het zelf sneller vinden, maar vooral ook voor nieuwe collega’s in de praktijk. Je kan de bestanden zien als papieren die je wil opbergen. Er zijn twee manieren om […]

Chaos op uw netwerk – Bestandsnamen

chaos op het netwerk

Je bestanden makkelijk en consequent terug kunnen vinden Op veel computers is het een wild west als het gaat om documenten. Dubbele documenten, onduidelijke versies, in verschillende mappen. Hoe leg je nu een goede structuur aan die voor iedereen helder is en ook goed bij te houden is? In de komende tijd,neem ik u graag mee […]