Uitkomsten onderzoek – MO Live!

Voor de zomer deden MedischOndernemen en Dentiva een uitgebreid onderzoek onder tandartspraktijken naar de groei en ontwikkeling in de mondzorg. Aanstaande vrijdag 5 oktober laten we de resultaten zien op MedischOndernemen Live! Klik hier voor het volledige programma Wat hebben we onderzocht? We keken onder andere naar de knelpunten die tandartsen ervaren, hoe de druk en […]

18 tips voor in de tandartspraktijk (deel 3)

11. Check de personeelsdossiers Als je ze nog niet hebt, leg dan per medewerker een dossier aan en bewaar deze in een beveiligde omgeving. Uitgebreide informatie hierover vind je in het boek ‘Communicatie in de tandartspraktijk’ Plan iedere week even tijd in en noteer dan bij alle medewerkers (of bij een selectie hiervan) wat je de […]

Benchmark tandartspraktijk, inzicht om 2018 te verbeteren

tijd voor benchmark tandartspraktijk

Benchmark tandartspraktijk, weten waar je staat. Als praktijkhouder is het goed om jaarlijks te kijken hoe de praktijk het gedaan heeft. Daarvoor heb je benchmark tandartspraktijk nodig. De accountant focust op de kosten, die door hem in allerlei categorieën, wordt uitgesplitst. Minstens zo interessant is het om te kijken naar een uitsplitsing van de omzet […]

Wees trots op je tarieven

trots zijn op je tarieven

Wat moet je doen als de patiënt het te duur vindt? Als zorgverlener is commercieel denken uit den boze. Maar dat betekent niet dat alles gratis of goedkoop moet zijn. Ook in de zorg heeft kwaliteit zijn prijs. Dat is voor patienten herkenbaar in de tijd en aandacht die hij ontvangt, maar minder voor de voorbereiding […]

Doorlopen zonder afspraak

Als we de patiënten die zonder een afspraak de deur uitlopen als voorbeeld nemen, dan kun je eenvoudig bij de balie een dagstaat per behandelkamer neerleggen. Het enige dat de assistente hoeft te doen is een streepje zetten bij de patiënt die zonder afspraak weg is gegaan. Je kunt overwegen om ook de redenen in […]

Wat doet 6% korting met het arbeidsinkomen van een tandarts?

Wat doet 6% korting met het arbeidsinkomen van een tandarts? De gevolgen daarvan zijn behoorlijk ingrijpend. In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van 60% kosten. Grotere praktijken maken vaak meer kosten en kleinere praktijken hebben vaak een grotere winstmarge…  Maar laten we nu uitgaan van 60% kosten. Dat is al een behoorlijke aanname want we […]

Kosten mondzorg zijn relatief laag

relatief lage kosten

Tandartsen zijn naast zorgverlener ook ondernemer. Niet alleen het praktijkmanagement is voor de tandarts en praktijkmanager daarvoor van belang, maar ook het besef dat de kosten voor de tandarts relatief laag zijn. Veel tandartspraktijken geven zonder de patient iets te zeggen korting, of denken zelf dat tandheelkunde slecht betaalbaar is. De kosten voor de mondzorg […]

Kengetallen voor het praktijkmanagement van tandartspraktijken in de mondzorg

benchmark tandartspraktijk

Kengetallen voor de tandartspraktijk zijn enorm belangrijk voor het sturen op getallen in de praktijk. Praktijkmanagers en tandartsen kunnen deze getallen goed gebruiken om hun eigen vooruitgang te meten en soms ook om hun organisatie te vergelijken met die van collega’s. Een overzicht van gebruikte kengetallen kunt u hier downloaden. Ook is er een lijst […]

Tandarts omzet gedaald in 2013

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft haar rapport over de uitgaven aan de zorg in 2013 gepubliceerd. Download hier het persbericht. Het CBS concludeert dat de uitgaven aan tandartspraktijken in 2013 met 0,9% gedaald zijn. In 2012 bedroegen de uitgaven aan tandartsenpraktijken 2,81 miljard en in 2013 2,79 miljard. In 2013 zijn de uitgaven […]

Zorguitgaven 2013 CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft haar rapport over de uitgaven aan de zorg in 2013 gepubliceerd.  Het CBS concludeert dat de CBS uitgaven in 2013 met 0,9% gedaald zijn. In 2012 bedroegen de uitgaven aan tandartsenpraktjken 2,81 miljard en in 2013 2,79 miljard. In 2013 zijn de uitgaven aan zorg met 1,6 procent […]