Richtlijn

PPS score: de 7 aandachtspunten

De nieuwe paro richtlijn geeft meer ruimte dan het oude paro-protocol. Maar een richtlijn is echter bepaald niet vrijblijvend. Zeker in combinatie met de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de regels rondom ‘samen besluiten’ kun je makkelijk de mist in gaan.

Wat mij opvalt is dat veel behandelaars en assistenten toch nog steeds onvoldoende het verschil weten tussen de DPSI en de PPS. Het gaat dan natuurlijk niet alleen om het verschil in de meting, maar ook om de consequentheid van vastleggen en de consequenties van het resultaat. Als het hele team de essentie van de PPS score en de richtlijn goed kent, heb je meer kans dat het ook echt goed gaat en geen patiënten tussen de wal en het schip vallen.

Voordelen van een goede PPS monitoring

Als je het echt goed bijhoudt, levert de PPS monitoring veel op:

  • Het helpt jij bij het uitleggen dat er iets veranderd is en dat de patiënt dus ook iets anders moet doen (een preventie bezoek)
  • Het helpt je bij het uitleggen waarom iemand naar de mondhygiënist of juist de preventieassistent moet gaan.
  • De registratie laat ook zien dat je hier aandacht aan hebt gegeven en is dus ook belangrijk voor de dossiervorming.

De 7 aandachtspunten bij de PPS score zijn:

#1 – Houd het jaarlijks bij

De PPS score houd je bij voorkeur jaarlijks bij. De nadruk in de richtlijn ligt op de score als vertrekpunt voor het behandelplan. Dit zorgt er wel voor dat het niet scherp bijhouden van de PPS risicovol is.

#2 – Doe het samen

Het kost tijd en energie om de PPS echt goed structureel te noteren. Het beste werkt als je samen met de assistent hier extra alert op bent. Zelf heb ik de routine er beter ingekregen omdat mijn assistent structureel eerst zegt wat de oude PPS score is en van wanneer. Vervolgens vraagt ze wat de nieuwe score is, als die vorige ouder dan één jaar is.

Het grote voordeel van het actief bijhouden van de PPS is ook dat het makkelijker is om uit te leggen of aan te tonen dat er iets veranderd is. Met als logisch gevolg dat de verandering ook een ingreep noodzakelijk maakt.

#3 – Alleen de pocketdiepte telt nog

De PPS is echt anders dan de DPSI. Tandsteen, bloeding etc, zijn niet meer relevant, het is echt een screening op pocket dieptes van 4 en 6 per kwadrant.

Een pocket van 4 mm is een PPS 2, ook als het er maar één in kwadrant is en de patiënt net zonder tandenstoker van vakantie terugkomt. Anders dan in het paro protocol is de consequentie niet meer dat je onverbiddelijk in een paro traject komt. Sterker nog, de PPS 2 geeft juist veel ruimte in de richtlijn om mensen met eenvoudige pockets wel goed te registreren, maar ook een eenvoudige behandeling aan te bieden.

#4 – Niet automatisch een paro traject in

Een PPS 2 (en ook 3) betekent niet automatisch dat een patiënt een uitgebreid traject met de mondhygiëniste ingaat. Er kan sprake zijn van pseudopockets. Ook kunnen er andere overwegingen zijn waardoor je beter met een eenvoudiger traject met voorlichting of instructie kunt starten.

#5 – Een verslechtering of verandering vraagt wel om extra informatie

Bij een PPS 2 voor de eerste keer en een evaluatie of verslechtering, hoort wel altijd informatie en een overleg om samen te besluiten wat de beste behandeling is. Een afspraak bij de mondhygiënist of preventie assistent ligt daarmee dus wel voor de hand. Ook is het belangrijk om dit goed vast te leggen in het dossier.

#6 – Samen besluiten is vragen stellen, vragen opschrijven en veel meer

Samen besluiten betekent dat de patiënt vragen moet kunnen stellen en dat je de keuze ook echt goed vastlegt in het dossier. Samen beslissen, ligt in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) vast en staat tamelijk strak omschreven. Je moet 6 zaken goed vastleggen.

#7 – Moet een patiënt een brief ondertekenen?

Een ondertekend formulier heeft maar een beperkte en tijdelijke waarde, het patiëntendossier is leidend. Het laten ondertekenen van een brief, waarin staat dat de patiënt begrepen heeft welke schadelijke gevolgen er zijn voor het niet laten behandelen, heeft juridisch nauwelijks waarde. Het werkt natuurlijk psychologisch wel! Als je iets moet ondertekenen, kijken de meeste mensen er nog een keer extra naar. Ook is het duidelijk dat de praktijk dit echt heel belangrijk vindt.

Juridisch gezien staat en valt de bewijslast met wat er in het dossier is opgeschreven. Daarom is het ook zo belangrijk om vooral uitvoerig op te schrijven wat de overwegingen en vragen van de patiënt zijn. Veel schrijven kan heel efficiënt met dossierteksten.

Het komt erop neer dat je de PPS echt consequent en voor de patiënt merkbaar moet vastleggen. Als de assistent het belang begrijpt van de PPS score, dan kan ze ook helpen opletten dat de score niet té lang geleden is vastgelegd. Helemaal mooi als de assistent dat actief en hardop vraagt, zodat de patiënt weet dat deze score belangrijk is en er consequent naar gekeken wordt.

Bijkomend voordeel is dan dat jouw antwoord op ‘ik heb nooit wat’ is, dat dit de vorige keer inderdaad wel zo was, maar nu niet. De situatie is veranderd en een andere aanpak is dus noodzakelijk. En natuurlijk leg je dit meteen goed vast in het dossier met een paar eenvoudige standaard teksten.

Als je rekening houdt met deze 7 aandachtspunten, dan ben je goed op weg met het juist uitvoeren en documenteren van de PPS score.

Delen met collega's?

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn