De continuïteitsbijdrage | Wat je moet weten voor je hem aanvraagt

Home » Geen categorie » De continuïteitsbijdrage | Wat je moet weten voor je hem aanvraagt

De continuïteitsbijdrage | Wat je moet weten voor je hem aanvraagt

Geplaatst op

Mondzorgverleners kunnen gebruikmaken van de Continuïteitsbijdrage (CB) die de zorgverzekeraars aanbieden. In dankbaarheid de steun met twee handen aanpakken, lijkt op het eerste gezicht een ‘no-brainer’. Het is alleen bepaald geen eenvoudige regeling, maar een heel uitgebreid contract geworden. Bij de klanten van Dentiva zien we dat de regeling heel verschillend kan uitpakken. Voor een aantal geldt dat er geen enkele twijfel is dat je het moet aanvragen. 1600 tandartsen hebben dit reeds gedaan. Een grote meerderheid beraadt zich nog op de aanvraag, en terecht. In dit artikel deel ik een aantal factoren die belangrijk zijn bij de overweging om de bijdrage wel of niet aan te vragen.

Meer weten? In een webinar op woensdag 17 juni 20.00 uur kijken we naar de verschillende aspecten die zeker moet meewegen en naar wat de verschillende scenario’s zijn.

Hoeveel achterstand heb je?
Voor de aanvraag is het als eerste van belang om te weten hoeveel achterstand je hebt opgelopen. Hierin zien we grote verschillen. Er zijn praktijken die laat zijn dichtgegaan en op 23 april al behoorlijk opengingen, maar er zijn ook veel praktijken die pas na de meivakantie een redelijk programma hebben.

Hoeveel kun je inlopen?
Verder is het belangrijk om in te schatten of je de opgelopen zorgachterstand in kunt halen. In CB termen: hoeveel ga je in de maanden juli tot en met december meer doen dan het gemiddelde van vorig jaar? Hier komen jouw persoonlijke omstandigheden om de hoek kijken. Ben je net aan het uitbreiden en verwacht je, zonder overnames, in het najaar sterk te groeien? Dan is de bijdrage aanvragen waarschijnlijk niet zinvol. Sterk groeien is daarbij relatief. Als je als tandarts eindelijk de tweede of derde stoel hebt gerealiseerd, groei je al hard in CB termen. Dit gaat ook op als je vorig jaar een slecht jaar had en dit jaar normaal draait.

Het aantal zzp’ers in de praktijk is ook een factor om rekening mee te houden. Met meer zzp’ers in de praktijk wordt de schade meer verdeeld. Als je hebt besloten dit jaar met minder tandartsen te werken of meer met zzp-mondhygiënisten, dan heeft die maatregel impact op je beslissing om de bijdrage aan te vragen.

De tweede golf?
Jouw persoonlijke inschatting over de tweede golf besmettingen in het najaar, en de gevolgen daarvan, spelen ook nog een rol. Als je het nu net redt, maar een sluiting van een week in het najaar niet kunt overbruggen, dan is deze kans heel relevant om bij stil te staan.

De bijdrage komt samen met een contract 
Van contracten word ik als tandarts zelden blij. De jurist in mij begrijpt wel dat je een aantal zaken moet vast leggen die heel redelijk zijn, maar de effecten kunnen voor een algemeen practicus lelijk uitpakken. In het webinar van aanstaande woensdag zet ik er daarvan een aantal op een rijtje.

Het principe van het contract en de beslissing ja of nee
Voor de bijdrage ga je een tijdelijk contract aan met zorgverzekeraars. Het contract eindigt, maar toch hebben veel tandartsen moeite met contracten met verzekeraars. Een goed principe mag wat kosten, maar je moet het wel kunnen betalen. Daarom volg je een aantal stappen naar de beslissing om de bijdrage wel of niet aan te vragen. Eerst maak je een reëele schatting van het uiteindelijke omzetverlies en de netto kosten. Daarna kijk je wat de effecten zijn op jouw praktijkvoering en de verplichtingen die de continuïteitsbijdrage met zich meebrengt.

We hebben nog tot 30 juni om in ieder geval te zien hoe de omzet zich ontwikkelt in de eerste twee weken. Het webinar van aanstaande woensdag helpt je om alle plussen en minnen van de bijdrage goed op een rij te zetten. Daarna is de keuze aan jezelf, want iedere praktijk in Nederland is uniek. Dat maakt de mondzorg ook juist zo leuk! Als je nog niet definitief hebt besloten, zorg dan in ieder geval wel dat je de UBO vast hebt gecheckt bij Vecozo. Dan kom je daar geen onverwachte hindernis tegen als je de bijdrage op een laat moment aanvraagt.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Luister dan mee met het webinar ‘De continuïteitsbijdrage – Dit moet je weten’ aanstaande woensdag om 20.00 uur.