fbpx
 

Disclaimer

Home » Disclaimer

Disclaimer en copyrights©      

De op deze website getoonde informatie wordt door Dentiva met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Dentiva verstrekt door middel van deze website louter informatie over diensten die door Dentiva worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Dentiva aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
Hoewel Dentiva alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Dentiva niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door Dentiva worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Dentiva uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Dentiva worden onderhouden wordt afgewezen.

© Copyrights website Dentiva
De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen op de website www.Dentiva.nl worden door Dentiva slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciële toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij Dentiva hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent.

© Copyrights verstrekt cursusmateriaal
Het is niet toegestaan om de tijdens de cursussen en opleidingen verstrekte informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij Dentiva hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent.

Zie ook: Algemene Voorwaarden Dentiva 

[]