Duurzame Mondzorg

 

 

A sustainable world must meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

 

 

Verduurzamen is een zeer actueel thema. Ook binnen de mondzorg is de nodige milieuwinst te behalen. Vele collega’s willen stappen zetten in die richting en willen bijvoorbeeld minder afval produceren. Uit een eerste inventarisatie, in het kader van de Green Deal Duurzame zorg 2.0, komt naar voren dat kennis over dit onderwerp een belemmering vormt te starten. Dentiva helpt u graag met het duurzaam toekomst bestendig maken van uw praktijk.

8 tips voor morgen!

Allemaal vraagstukken waar Dentiva u bij kan helpen.

Voor advies maakt Dentiva gebruik van de kennis van Michiel Lieshout. Michiel is restauratief tandarts en heeft zich de afgelopen jaren verdiept in het verduurzamen van de mondzorg. Na een uitgebreid literatuur onderzoek blijkt deze beweging in de eerste lijn nog echt in de kinderschoenen te staan. Er moet nog veel duidelijk worden. Hij heeft in kaart gebracht waar we nu staan en probeert met andere geïnteresseerden, zowel collega’s als bedrijven, de weg naar voren te bepalen.

 

2021 wordt het jaar waarbij ook de mondzorg zich gaat aansluiten bij de Green Deal Duurzame Zorg 2.0.

Ook geïnteresseerd?

Download hier de webinar ‘Duurzame (mond)zorg’ op de praktijkhoudersdag van Medisch Ondernemen van Alexander Tolmeijer en Michiel Lieshout.

15 april 2021 is er een nieuwe Webinar van Alexander Tolmeijer en Michiel Lieshout; ‘ Duurzame Mondzorg; Wat kan je morgen al doen, om welke thema’s gaat het en pak je zo’n veranderproces aan?’

 

Patiënt informatie

Steeds meer van uw patiënten zijn ook bezig met dit onderwerp en kunnen het erg waarderen dat u duurzaamheid op de praktijk agenda heeft gezet of gaat zetten. Informatie delen met elkaar is nuttig en voor iedereen leerzaam.

Het kan al beginnen bij het tandenpoetsen; zet de kraan uit tijdens het tandenpoetsen!