Geen categorie

Implantaat utrecht het beste centrum voor implantologie in utrecht en omstreken

Implantaat Utrecht, het plaatsen van een implantaat

Een implantaat kan de perfecte oplossing zijn voor het verlies van een voortand. De behandeling zelf verloopt vrijwel pijnloos. Uiteraard behandelen wij u onder locale verdoving. We maken het u zo comfortabel mogelijk. Na twee tot zes maanden hecht het kaakbot zich aan het implantaat en ontstaat er een stevig fundament voor uw nieuwe tand of kies. We werken nauw samen met uw tandarts die de nieuwe kies op het implantaat vastzet. De totale behandeling van het eerste consult tot en met het een mooi esthetisch eindresultaat duurt zo’n zes tot negen maanden.

Implantaat Utrecht, de behandeling in 5 stappen

1  Diagnose, is een implantaat nodig en mogelijk?

Voor het bepalen van de juiste behandeling beoordeelt de tandarts eerst uw persoonlijke situatie (anamnese).

In sommige gevallen is het goed om röntgenfoto’s te maken met behulp van een digitale orthopantomogram (OPT) of een Cone beam computed tomography (CBCT). Beide apparaten zijn een goede ondersteuning voor de tandarts-implantoloog/kaakchirurg bij het stellen van de diagnose en vergemakkelijken het plannen van uw individuele behandeling.

In het kader van deze onderzoeken worden de verschillende alternatieven bekeken en beoordeeld. U kunt al uw vragen stellen over de voordelen, nadelen en mogelijke risico’s. Uw behandelaar bespreekt deze vragen met u en bepaalt zorgvuldig welke oplossing het beste bij uw situatie past.

2  Implantaat Utrecht, voorbehandeling voor een implantaat

Een behandeling met implantaten is een hoogwaardige behandelmethode. De kwaliteit van leven wordt vergroot. Nadat is besloten om een of meerdere implantaten te plaatsen, moeten soms voor het implanteren een aantal voorbehandelingen worden uitgevoerd om de gewenste uitgangssituatie te creëren.

Voorafgaand aan de implantatie kan botopbouw nodig zijn, wanneer het botvolume is afgenomen na het verlies van een of meerdere gebitselementen.

Voorbeelden botopbouw

De voorbehandelingen maken dat de implantaatbehandeling ook daadwerkelijk een succes wordt. Zij zijn van groot belang om uw gebit op de lange termijn gezond te houden.

3  Implantaat Utrecht, de behandeling zelfs

Er worden inmiddels zo veel implantaten bij patiënten geplaatst, dat gerust kan worden gesproken van een routinebehandeling. Maar toch is het goed om te beseffen dat het aanbrengen van implantaten een chirurgische ingreep is. Door de huidige behandelmethodes verloopt een ingreep zo aangenaam en soepel mogelijk. Hoe lang het aanbrengen van implantaten duurt, hangt sterk af van het aantal te plaatsen implantaten en iemands persoonlijke situatie

Verloop van een implantaat behandeling

 Al op het moment dat de implantaten worden geplaatst, ontstaat er een stabiele verbinding met het bot. In de weken na de implantatie hechten de cellen die de botopbouw tot stand brengen zich vervolgens van alle kanten aan het implantaatoppervlak. Dit wordt osseointegratie genoemd. Waar u voor en na het implanteren op moet letten, hoort u van uw behandelaar

4  Plaatsing implantaat Utrecht

Na plaatsing van een of meerdere implantaten krijgt u misschien een tijdelijke voorziening. In de tussentijd maakt de tandtechnicus de definitieve voorziening. Voor een zo goed mogelijk functioneel en esthetisch behandelresultaat zijn er misschien enkele tussentijdse stappen nodig. Hierover wordt u geïnformeerd door uw behandelaar.

5  VERZORGING

Net als uw natuurlijke gebit moeten ook implantaatgedragen voorzieningen heel goed worden verzorgd. Als bijvoorbeeld tandplak niet goed wordt verwijderd, kan het tandvlees gaan onsteken en kunnen er te diepe pockets ontstaan. Daardoor kunnen implantaten op den duur los komen. Voorkom dit risico en verzorg uw implantaatgedragen voorziening goed!

Naast de dagelijkse gebitsverzorging met een tandenborstel en andere hulpmiddelen is professionele gebitsreiniging in de tandartspraktijk de beste investering in de levensduur van uw implantaten.

Vraag uw behandelaar om uitgebreid advies over de juiste verzorging en over hulpmiddelen voor het reinigen en de toepassing daarvan. Regelmatige controle waarborgt dat uw implantaten ook op de lange termijn succesvol kunnen zijn en dat u lang plezier blijft houden van uw implantaatgedragen voorziening

Nazorg

Na de behandeling zorgen we ervoor dat u zo min mogelijk napijn hebt. U krijgt pijnstillers mee en u kunt ons altijd bellen. De praktijk leert dat mensen weinig tot geen napijn ervaren. Ze zijn opgelucht dat het 100% is meegevallen. We willen u na een maand graag nog een keer terugzien voor controle.

U kunt ervoor kiezen de nazorg door uw tandarts te laten verrichten of u kunt dit, op verwijzing van uw tandarts, door ons laten doen. In dat geval zien wij u graag terug na een maand, een jaar, drie jaar en na vijf jaar na het plaatsen van het implantaat. Wij geven u dan ook meteen instructies voor mondhygiëne. Wij controleren het implantaat en nemen een röntgenfoto om te kijken of de onderdelen goed op elkaar aansluiten. Als uw tandarts niet over de benodigde apparatuur beschikt, kunt u zich naar ons laten doorverwijzen. De garantie van ons en de leverancier geldt alleen als u de controles hebt gehad en zolang de implantaten en de opbouw met originele componenten zijn vervaardigd.

Ook met implantaten blijft dagelijkse mondhygiëne en periodiek bezoek aan de tandarts belangrijk. Als het tandvlees gaat ontsteken en terugtrekken, kunnen de implantaten, net als gewone tanden, los komen te zitten.

Tarieven

Alleen vergoeding van implantaten bij

  • een ernstig geslonken en volledig tandeloze kaak
  • aangeboren afwijkingen
  • reconstructieve behandeling na aangezichtsletsel en na oncologische chirurgie

Een veel voorkomend misverstand is dat ziektekostenverzekeringen implantaten altijd vergoeden. Ook een machtiging of een behandelplan vraagt een eigen bijdragen. Deze eigen bijdrage kan oplopen met € 200,00 – € 500,00, dit komt bovenop uw eigen risico van € 385,00.

Met een aanvullende verzekering voor tandheelkunde  is het mogelijk dat u voor een gedeeltelijke vergoeding van de implantaatbehandeling in aanmerking komt. U moet dan wel eerst zelf de nota betalen. Daarna dient u deze in bij uw verzekeraar. Deze wordt dan volgens de geldende polisvoorwaarden behandeld door uw verzekeraar. De kaakchirurgen zijn hierbij niet betrokken.

U dient er rekening mee te houden dat per 01-01-2017 iedereen een eigen risico heeft van € 385,00 of hoger. Belangrijk: de hoogte van uw eigen risico heeft u zelf bepaald.

Deze begroting betreft de kosten voor de plaatsing van de implantaten en eventuele aanvullende kaakchirurgische ingrepen ten behoeve van implantologie (op basis van de vigerende Nederlandse Zorg Autoriteit  (NZA) tarieven). Tevens zijn de controle na 2-3 weken en de controle na 8-10 weken inbegrepen.

In geval van een twee fase behandeling, waarbij de implantaten moeten worden vrijgelegd, is de röntgenfoto en eventuele controle na 1-2 weken inbegrepen.

Belangrijk

Alle bedragen zijn exclusief de kroon/ brug/ frame/ prothese.

Deze kosten worden door uw tandarts in rekening gebracht.

Het Centrum voor Implantologie is onderdeel van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het St Antonius ziekenhuis.

Alle rechten voorbehouden ©  2017 Het Centrum voor Implantologie, Nederland

Delen met collega's?

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn