Medewerkers inwerken, hoe bind je goede mensen?

Home » Gastvrijheid » Medewerkers inwerken, hoe bind je goede mensen?

Medewerkers inwerken, hoe bind je goede mensen?

Geplaatst op

Medewerkers inwerken is enorm belangrijk voor de praktijk, Om dit doordacht in te voeren, zijn er 5 aandachtspunten waar je aan kunt denken, zoals ook beschreven in het artikel in DentalTribune. Het team is niet voor niets een van de belangrijkste pilaren in de praktijk. Goed letten op de persoonlijkheidsstijlen en het regelmatig houden van een medewerkers tevredenheidsonderzoek zijn hier ook belangrijk voor.


Een aantal voorbeelden en verdieping voor hoe je dat praktisch kunt invullen, lees je in dit artikel.

werknemers inwerken
Welkom heten bij inwerken medewerkers is enorm belangrijk.

Medewerkers inwerken en Compliance

Compliance, of te wel: werken volgens het boekje. Je geeft de medewerker de protocollen en werkinstructies van de praktijk en je legt vast wie wat heeft ontvangen. Je start natuurlijk met een lijst van instructies waar de medewerker zich aan moet houden. Vervolgens vraag je jezelf af welke mate van controle je op de compliance wilt hebben. Moet de medewerker het alleen gelezen hebben? Dan volstaat een paraaf. Gaat het om vaardigheden, dan heeft het onze voorkeur om deze op vier niveaus vast te leggen:

  1. Gelezen en begrepen
  2. Gezien hoe het gaat in de praktijk
  3. Onder begeleiding zelf doen
  4. Zelfstandig kunnen uitvoeren

Als je de taken hebt vastgelegd, kun je er zelfs een voortgangsboekje van maken waar de behandelaar of begeleider de voortgang in aftekent. Hoe groter de praktijk hoe meer behoefte aan vastleggen en overdragen.

Het is een hele uitdaging om vast te leggen wat een medewerker echt actief moet weten. Welke kennis van de AVG is bijvoorbeeld randvoorwaardelijk voor de receptionist? Voor klinische vaardigheden gebruiken we bij Dentalways aftekenboekjes om ontwikkeling in nieuwe vaardigheden bij te houden.

Medewerkers inwerken en Clarification

Clarification. Wat zijn de verwachtingen van de praktijk, als het gaat om houding en gedrag van de nieuwe medewerker? Hier helpt het enorm als een praktijk de kernwaarden uitgewerkt heeft naar gedrag dat daarbij hoort. Als je als praktijk ‘samen’ als kernwaarde hebt, dan kan het heel goed zijn dat je ‘aanwezig zijn bij teamuitjes’ als randvoorwaarde hebt gesteld. Dat kun je dan maar beter in de sollicitatieprocedure meenemen. Een ander voorbeeld van gedrag bij de kernwaarde ‘samen’ is dat je ‘vraagt of je nog kunt helpen voordat je weggaat aan de mensen die uitlopen, als je eigen werkzaamheden klaar zijn’.

Maak de verbinding en zet de toon op dag 1.

Connection. Samenwerken en samen verder komen. Een buddy toewijzen die helpt met kennismaken, is daar een goed hulpmiddel voor. Misschien klinkt dat zwaar, maar het komt vaak voor dat een nieuwe medewerker relatief verloren rondloopt de eerste dagen. Zeker in een groot team kan het gevoel ‘er niet echt bij te horen’ lang en hardnekkig zijn.

Medewerkers inwerken en Checkback

Checkback. Het is belangrijk om, zeker in het begin, te blijven afspreken met elkaar om te kijken hoe het gaat. Waar loopt de nieuwe medewerker tegenaan, wat gaat goed en wat kan beter? Geen praktijk is hetzelfde. Zelfs een heel ervaren collega moet er in een nieuwe praktijk weer inkomen. Het is verstandig om na 2 en 6 weken een gesprek met elkaar te hebben over de wederzijdse verwachtingen en vooruitgang. Daaropvolgend is een gesprek na 2, 3 en 6 maanden aan te raden.

Samenvattend

Het inwerken van een nieuwe medewerker moet geen verrassing zijn. Zorg met maximale aandacht ervoor dat een nieuw iemand zich snel welkom voelt en weet wat de verwachting is. De typische Lean instrumenten hiervoor zijn: het medewerkers tevredenheidsonderzoek, de skills matrix en het communicatieschema. Voor dit laatste kan je ook ons boek over communicatie gebruiken. Dentiva kan hierbij ondersteunen in de praktijk.