Richtlijn, Slimmerwerken

Nieuwe richtlijnen voor jeugdigen met een duidelijke boodschap

Recent zijn er twee richtlijnen voor jeugdigen verschenen. In 344 pagina’s worden aan de hand van uitgangsvragen de diagnostiek en behandeling van cariës bij de jeugd beschreven.
Preventie, preventie, preventie is het grootste thema van de richtlijnen. Niet standaard handelen maar afgestemd op het individu met nadruk op het verbeteren van zelfzorg.

De Klinische praktijkrichtlijn Mondzorg Jeugdigen Diagnostiek gaat in op het signaleren en beschrijven van cariës.

Met het eerste tandje mee naar de tandarts

De richtlijn geeft aan dat het belangrijk is dat kinderen bij het doorbreken van de eerste elementen voor een periodiek onderzoek komen.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen nog steeds veel te laat voor hun eerste bezoek in de praktijk komen.

Wat dit betreft is het in de praktijk een goed idee om patiënten die zwanger zijn goed te volgen. Kinderen in het systeem opnemen bij de geboorte kan ook helpen om kinderen op tijd in de praktijk te zien.

De eerste bitewings en het interval goed vastleggen

Het noteren van de aantastingen en cariësrisico zijn belangrijke onderdelen van het periodiek mondonderzoek. Het cariësrisico speelt ook een rol bij het interval voor de vervolgbitewings. Als je het interval wijzigt, dan moet je dat ook vastleggen in het patiëntendossier.

Met alle richtlijnen die ons vak rijker wordt, is het snel en goed vastleggen in het dossier alleen maar belangrijker geworden.

De Klinische praktijkrichtlijn Mondzorg Jeugdigen Preventie en behandeling van cariës gaat uitgebreid in op de aanpak van cariës bij het melk- en blijvend gebit.

De cyclus start iedere keer met preventieve maatregelen, het motiveren van kind en ouders en tot betere zelfzorg en ondersteuning daarvan. Met motivational interviewing bevestig je vooral de positieve ontwikkelingen en de goede resultaten die kind en ouders wel hebben bereikt. Vandaaruit kijk je weer naar nieuwe stappen om verder te gaan.

De basisadviezen van het Ivoren Kruis zijn leidend.

De basis adviezen van het Ivoren Kruis zijn leidend. Bij onvoldoende resultaat kun je met de aanvullende adviezen een volgende stap maken.

Geen standaard aanpak in de richtlijnen voor jeugdigen

Er is geen standaard aanpak (uitgezonderd de methode Gewoon Gaaf), dat geldt voor fluorideren en sealen ook. De fluoride vernis lijkt de voorkeur te krijgen boven de fluoride gel. De richtlijn heeft een duidelijk escalatiemodel voor aantastingen in het glazuur, dentine en dentine met cavitatie. De interpretatie van de bitewings is ook een punt van aandacht. Het proces moet voortgeschreden zijn tot in het middelste 1/3 deel van het dentine.

Wanneer alle inspanningen voor zelfzorg, preventie en aanvullende maatregelen toch niet leiden tot stabilisatie van het cariësproces, dan kun je verdere maatregelen nemen. Ook hier heeft de richtlijn een duidelijke voorkeur voor de Non Restorative Cavity Treatment de voorkeur. Het werken met SDN en de Hall kroon komen tevens aan de orde.

Tijdens het webinar ‘De praktische vertaalslag van de nieuwe richtlijnen Mondzorg Jeugdigen’ vatten we deze richtlijnen in 60 minuten samen!
Volg het webinar van Dentiva op maandag 15 maart om 20.00 uur.


Dit webinar wordt door de deelnemers gemiddeld met een 9 beoordeeld.

Wat collega’s erover zeggen:

100% van eerdere deelnemers raadt collega’s aan dit webinar te volgen.

Delen met collega's?

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn