Expeditie Dentiva

Dentiva analyseert, structureert en ondersteunt de complete bedrijfsvoering van de tandartspraktijk.

We helpen in een vooraf afgesproken aantal maanden de juiste systemen, protocollen en processen binnen uw tandartsenpraktijk te installeren én deze op de juiste manier toe te passen. Daarbij worden onderbouwde methodes en tools meegegeven voor een blijvend resultaat.

Wilt u blijvende vooruitgang, rust en efficiency in de tandartspraktijk? In een vooraf afgesproken aantal maanden tijd (meestal 6-9 maanden) helpen wij tandartsen en hun team de organisatie van de praktijk te structureren en soepeler te laten lopen.

Samen zorgen we voor haalbare doelen waarbij zowel patiënt, team als resultaat centraal staan. Door continue verbetering op de werkvloer leert het team hoe zij het werk leuker en efficiënter kunnen maken. Naast de interactieve trainingen voor zowel het hele team als alleen de behandelaren of het receptieteam, krijgt u 1-op-1 begeleiding gedurende het hele traject.

Tijdens Expeditie Dentiva gebruiken wij onderbouwde methodes en tools die we blijvend bij u achter laten.

De weg is flexibel, maar het resultaat staat vast. Omzet verbetering, en kostenbeheersing, zonder dat dit met kwaliteitsverlies en extra stress gepaard gaat.

Om er zeker van te zijn dat ook uw praktijk dit resultaat haalt, committeren wij ons niet alleen aan het geven van tools en trainingen, maar komen wij ook met regelmaat in de praktijk en houden we contact met u. Zo borgen wij vooruitgang en helpen u en uw team actief bij eventuele weerstanden en obstakels die u tegenkomt. Na Expeditie Dentiva heeft u een (blijvend) beter resultaat waarmee u het traject in één keer al heeft terugverdiend. Deze resultaten zijn blijvend en worden door het hele team gedragen. Niet de tandarts/praktijkmanager hoeft te trekken aan resultaten en personeel, maar juist het team geeft elkaar energie. Een verademing voor uw praktijk!

Hoe werkt het?

 1. Startpunt nulmeting
  De huidige situatie wordt in kaart gebracht d.m.v. een nulmeting. De analyse laat zien welke doelen belangrijk zijn voor uw praktijk.
 2. Koers bepalen
  Middels diverse trainingen met het hele team of alleen de behandelaren of receptie en 1-op-1 begeleiding, bepalen we samen de juiste koers.
 3. Koers behouden
  Door de ogen van de patiënt maken we een patiënten reis door de praktijk. M.b.v. slimme tools en bewezen modellen zorgen we dan dat de koers behouden wordt.
 4. Meten en sturen
  Langere termijn doelen worden geïmplementeerd en de belangrijkste kengetallen worden gemeten. Het team leert hier zelf verbeterpunten te signaleren en te komen met verbetervoorstellen.
 5. Eindbestemming
  De expeditie wordt afgerond met een evaluatie. We kijken terug op de verbeteringen en kijken vast naar de doelen voor komend jaar.

Informeer naar de vrijblijvende praktijkanalyse.