Praktijkscan

Home » Onze diensten » Praktijkscan

Dentiva voert bij praktijken vanaf 4 kamers een grondige analyse uit. Deze bestaat uit een persoonlijk bezoek van 3 mensen van Dentiva gericht op protocollen, gastvrijheid en kengetallen.

Gedurende de dag verstoren we de patientbehandeling niet, maar voeren we wel voorafgeplande gesprekken met medewerkers in de praktijk. We bekijken alle protocollen en we maken een analyse aan de hand van de gegevens uit de praktijksoftware.
Voorafgaand aan het praktijkbezoek vragen we gegevens op volgens een vast stramien. Met deze gegevens en de informatie uit het praktijkbezoek maken wij op ons kantoor de analyse. We leggen vast waar u afwijkt van het landelijke gemiddelde en van onze eigen benchmarks voor praktijken vanaf 4 stoelen.

Onze bevindingen leggen we vast in een rapportage die we mondeling komen toelichten. We belichten dan de medewerkers, de protocollen, de kosten en ook de omzet naar kengetallen van de type verrichtingen ten opzichte van de grootte van de praktijk. Het rapport geeft altijd een helder inzicht hoe u er voor staat in de praktijk en ook al enkele concrete verbetermogelijkheden. Het rapport krijgt u uiteraard achteraf nog toegestuurd.

Omdat de praktijkanalyse meestal een eerste kennismaking met Dentiva is, brengen wij slechts een deel van onze kosten in rekening. De kosten voor de praktijk bedragen € 1.250,-.

Ik wil een praktijkscan laten doen!

Indien u overleg wil over het maken van een praktijkscan, neem dan contact op met Elsbeth Nijhoff of vul het formulier in.