Slimmerwerken

Praktische vertaalslag van de nieuwe richtlijn voor parodontologie

De richtlijn parodontale screening diagnostiek en behandeling in de algemene praktijk is per 1 januari 2021 verplicht voor mondzorgverleners. Deze nieuwe richtlijn is minder rigide als het gaat om patiënten met een DPSI B. De DPSI is overigens ingeruild voor de PPS (Periodieke Parodontale Screening).

De Parodontale Screening Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk: de Periodieke Parodontale Screening

De richtlijn parodontologie maakt nu gebruik van de Periodieke Parontale Screening (PPS). De PPS kijkt uitsluitend en alleen naar pockets. Een pocket van 0, 1, 2, of 3 mm is een PPS1, een pocket van 4 of 5 mm is een PPS2 en een pocket van 6mm is een PPS3. We kijken in dit stadium dus niet meer naar furcaties, tandsteen, bloeding of recessies. Even wennen dus. Een kwadrant (we kijken niet meer per sextant) zonder elementen leidt tot een score 1. Even wennen dus.

De PPS bij voorkeur 1x per jaar vastleggen

In de richtlijn staat dat de PPS bij voorkeur 1x per jaar wordt vastgelegd in het patiëntendossier. Dat is een verlichting en een verademing ten opzichte van het oude paroprotocol waarin stond dat dit bij ieder periodiek mondonderzoek moest.

paro richtlijn, de parodontale screening, diagnostiek en behandeling in de algemene praktijk.

De PPS is een eenvoudiger systeem voor de screening. Maar na de screening volgt een meer diffuus proces om tot een diagnose en behandelplan te komen. De richtlijn schrijft af en toe heel precies voor wat je als zorgverlener moet doen en zelfs hoe je dit moet vastleggen. Bij het periodiek mondonderzoek moet de tandarts opnieuw afwegen of de ingezette koers van de afgelopen jaren nog voldoet.

Meer communicatie tussen zelfstandige mondhygiënist en tandarts waarschijnlijk nodig.

De paro richtlijn heeft ook invloed op de verwijsrelatie. Aangezien de zelfstandig mondhygiënist voor de herbeoordeling (de oude evaluatie) van het parotraject ook kennis moet hebben van het zorgdoel en de röntgenfoto’s, is een goede communicatie tussen tandarts en mondhygiënist meer dan ooit een vereiste.

Wil je precies weten wat de consequenties zijn van de nieuwe richtlijn? Volg dan de online training webinar van Dentiva ‘Praktische vertaalslag van de nieuwe richtlijn voor parodontologie’. Deze training kun je in je eigen tijd en op eigen tempo volgen!


Deze online training wordt door de deelnemers gemiddeld met een 9 beoordeeld.

Wat collega’s erover zeggen:

100% van eerdere deelnemers raadt collega’s aan deze online training te volgen.

Delen met collega's?

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn