Privacy & cookies

Home » Privacy & cookies

Dentiva Privacyverklaring
Dentiva neemt de privacy van u als bezoeker, deelnemer en lid heel serieus en verwerkt uw persoonsgegevens daarom op een veilige manier en met als enig doel om de door Dentiva aangeboden producten en diensten te kunnen leveren. Wij nemen de verantwoordelijkheid om uw informatie te beschermen. Om dit waar te kunnen maken hanteren wij het principe ‘gegevensminimalisatie’. Om uw privacy te waarborgen, handelt Dentiva in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens en Europese AVG-wet.

Definitie Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens verstaan we elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

1. Wat is en doet Dentiva?
Dentiva is een managementadviesbureau dat de ontwikkelingen in actuele thema’s binnen het praktijkmanagement verzamelt en deelt via nieuwsbrieven, online en papieren content, congressen, netwerken, webinars, online nascholing, adviestrajecten en trainingen. Wij bieden onze klanten inspirerende content en advies. In deze hoedanigheid verzamelen en bewaren wij persoonsgegevens om onze klanten te kunnen helpen. Dentiva is alleen actief binnen de Europese Unie en heeft dus alleen met de Europese wetgeving te maken.

De verwerking van uw gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van:
Dentiva BV
Stinzenlaan Zuid 235
3621 TC Breukelen
Kamer van Koophandel: 341 33009

Websites Dentiva
dentiva.nl
optimaleagendaplanning.nl
communicatieindetandartspraktijk.nl
dentcourses.com
dentalpracticeexcellence.nl

Hosting provider
Protagonist
Westblaak 100
3012 KM Rotterdam

Verwerkers
Voor de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten maken wij gebruik van service partijen. Deze zetten wij in voor mailing, hosting, softwareondersteuning en verzending van boeken en brieven. De partijen die ons hierbij ondersteunen hebben daardoor al dan niet toegang tot delen van de onze database. Om de integriteit en de beveiliging van de verwerking te waarborgen hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten met deze partijen. Deze overeenkomsten zijn opvraagbaar mocht dit nodig zijn. Contact: info@dentiva.nl

Gebruik van cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens waardoor de website u als bezoeker herkent, waardoor we statistische informatie (aantallen, populaire pagina’s en onderwerpen) genereren. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze websites. We genereren de statistieken met behulp van google analytics. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacy beleid van google analytics.

Wij kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke computer dit gebeurt. U blijft dus een anonieme bezoeker, omdat wij gebruik maken van gemaskeerde IP- adressen. Tot slot maken wij geengebruik van tracking cookies. Tracking cookies kunnen u volgen tijdens het surfen op andere websites. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze websites accepteert u het gebruik ervan.

2. Welke informatie verzamelt en verwerkt Dentiva?

Website
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dentiva verzamelt gegevens van haar bezoekers. Het bezoek aan de website van Dentiva kan geheel anoniem plaatsvinden. Wel zijn we geïnteresseerd in het bezoekersgedrag omdat wij onze website hierop kunnen aanpassen en u beter kunnen helpen. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld; op welk tijdstip u de site bezoekt, vanaf welke site u op onze site binnenkomt, hoe lang u op de site blijft en welke pagina’s u bezoekt en welke zoekwoorden u gebruikt. Deze gegevens worden volledig anoniem verzameld.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Daarnaast verzamelt Dentiva gegevens voor andere doeleinden die niet anoniem zijn. Hierbij valt te denken aan:

  • Het versturen van de nieuwsbrief met tips & trucs. Hiervoor kunt u zelf vooraf toestemming geven, maar natuurlijk ook te allen tijde intrekken.
  • Het verkopen van producten. Dat kan zijn een boek, maar ook een (online) cursus, webinar of een adviestraject.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die u rechtstreeks opgeeft of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst of het product die u gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

  • NAW gegevens;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • De naam van uw praktijk;
  • Betalingsgegevens;
  • E-mailvoorkeuren

Account
Om onze diensten en producten op het gewenste niveau te kunnen leveren, leggen we een aantal gegevens vast. Afhankelijk van het type dienst of product vragen we u een aantal gegevens in te voeren die noodzakelijk zijn voor de levering. In de meest minimale vorm vragen wij u om uw voor- en achternaam en e-mailadres op te geven. U kunt ook uw beroep opgeven.

Advies en deelnemen evenement
Wanneer u gebruik maakt van ons advies of deelneemt aan een evenement worden er minimaal de volgende gegevens gevraagd: voor- en achternaam, e-mailadres, organisatiegegevens, functie en factuur- of betalingsgegevens. Het opgeven van een telefoonnummer is optioneel. Wij gebruiken de organisatie adresgegevens.

Sociale media
U kunt artikelen ook delen via Facebook, LinkedIn en Twitter. Op het gebruik van LinkedIn en Twitter zijn de algemene voorwaarden en het privacy beleid van Facebook, LinkedIn en Twitter van toepassing.

Evenementen
Tijdens onze evenementen kunnen er foto- en video-opnamen worden gemaakt. Deze opnamen worden gebruikt ter promotie van het evenement. Ook kunnen bij een aantal evenementen accreditatiepunten worden verkregen. Hiervoor wordt het big-nummer van de deelnemers gevraagd om deze punten toe te kennen.

Gebruik door derden
Uw gegevens worden alleen binnen Dentiva en gelieerde bv’s verwerkt. Zonder uw expliciete toestemming zal Dentiva uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct-marketing of andere doeleinden. Via ons kunnen derde partijen u dus nooit aanbiedingen doen die niet over Dentiva gaan.

3. Op welke wijze beschermt Dentiva uw persoonsgegevens?
Dentiva heeft als uitgangspunt zo min mogelijk persoonlijke informatie van u te bewaren en te verwerken. Daarnaast vermijden wij voor zover mogelijk de bewaring en verwerking van gevoelige persoonlijke informatie. Voor de persoonsgegevens die wij wel bewaren en verwerken voor het leveren van onze producten en diensten nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons-) gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

  • Een persoonlijk account gaat altijd samen met een wachtwoord. Deze wordt eenmalig per mail exclusief aan de houder van het account verstrekt. Dentiva heeft hier geen inzicht in, omdat deze versleuteldworden opgeslagen.
  • Op de pagina waar u uw persoonsgegevens verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

4. Op welke wijze kan ik mijn persoonsgegevens inzien, wijzigen, delen of verwijderen?
U hebt te allen tijde het recht op toegang, wijzigen, delen en verwijderen van uw persoonsgegevens. Voor uw website toegang kunt u dit zelf direct via uw persoonlijke account regelen. Het verwijderen van uw persoonlijke gegevens voor onze adviesopdrachten doen wij zelf handmatig. Neem daarvoor contact met ons op via info@dentiva.nl. Wij streven ernaar om uw verzoek altijd binnen 1 week af te handelen. Lukt dit niet dan wordt uw verzoek uiterlijk binnen 4 weken afgehandeld.

Voor meer informatie over dit onderwerp, verwijzen we u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Bewaartermijn
Voor alle persoonsgegevens die Dentiva van u bewaart, wordt in overeenstemming met de geldende wetgeving, een bewaartermijn van 7 jaar gehanteerd.

6. Wijziging privacyverklaring
Dentiva behoudt zich het recht om de privacyverklaring te wijzigen mocht dit nodig zijn. Hiervan zullen wij u altijd op de hoogte stellen via de website.

klik hier voor de Algemene Voorwaarden van Dentiva