rubriek

Norminkomen

 
Alexander Tolmeijer - 28 september 2013
Er zitten relatief veel meer grote praktijken in het kostenonderzoek dan kleine praktijken. Niet in absolute getallen overigens. Aannemende dat het onderzoek representatief is (en dat kunnen we alleen controleren als iedereen de cijfers aanlevert ... Lees verder »
Alexander Tolmeijer - 15 april 2013
Het norminkomen van de tandarts is in 1982 door het toenmalige CTG (de voorganger van de NZA) vastgesteld. Het werd toen vastgesteld op BBRA schaal 150, waarbij het maximum van die schaal als uitgangspunt ... Lees verder »
Alexander Tolmeijer - 25 februari 2013
Hoeveel uur moet of mag je als tandarts eigenlijk werken? Als zelfstandig ondernemer mag je dat natuurlijk zelf bepalen. Meer werken betekent meer verdienen en minder werken is rustiger. Voor tandartsen geldt dit niet. Althans, ... Lees verder »