Slimmer werken

Dentiva Slimmer werken biedt handvatten om handiger en gestructureerder te werken.

Dentiva helpt met slimmer en beter werken. Dat doen we onder andere met een gestructureerde aanpak voor verslaglegging in het patiëntendossier. Maar ook met een duidelijke visie op wat je waar moet vastleggen en hoe je dat makkelijk kan maken. 

We werken niet met scripts, maar wel met ‘makkelijke zinnen’ zodat iedereen in het team zoveel mogelijk consistent praat met de patiënt.

Tijdens onze praktijkscan inventariseren en analyseren we de huidige stand van zaken voor wat betreft omzetgegevens, stoelbezetting, preventie cijfers, declaratiegedrag en kosten.
Vervolgens maken we gezamenlijk een plan om de gestelde doelen te bereiken. Door regelmatig te meten, weet je waar je staat en waar je naar toe gaat.

Ook het GOED model voor praktijkmanager en tandarts helpt bij het eenvoudiger en slimmer werken.

slimmer werken