NZA wil meer macht voor verzekeraars

Naar aanleiding van berichten over oneerlijke contractsonderhandelingen in de fysiotherapie, bericht de NZA dat zij dit juist een goede zaak vinden. Download hier het persbericht wat de NZA publiceerde.

NT: nieuw onderzoek trekt NZA rapport in twijfel

bron:  NT (Nederlands Tandartsenblad, mei 2013) Eind april berichtte onder meer VvAA over een onafhankelijk onderzoek van onderzoeksbureau Mid Summer Night Party (MSNP) waarin de Marktscan Mondzorg die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in juni 2012 presenteerde, onder de loep is genomen. Conclusie van de MSNP: de Marktscan – die er toe leidde dat het experiment […]

Hoe de NZA denkt over macht van de verzekeraars (2) – Mondzorg in Nederland

De NZA denkt dat macht van verzekeraars zorgen voor lagere kosten. De recessie van afgelopen twee jaar heeft kennelijk volgens hen geen impact. Zolang er geen klachten komen, is het wat de NZA betreft prima. Er zijn wel klachten, maar die komen van ziekenhuizen en zorgverleners. Die tellen natuurlijk niet mee. Pas als er veel […]