Teambuilding is meer dan een dagje samen weg uit de praktijk

Home » Teamontwikkeling » Teambuilding is meer dan een dagje samen weg uit de praktijk

Teambuilding is meer dan een dagje samen weg uit de praktijk

Geplaatst op

Een groep collega’s is niet vanzelfsprekend ook een team. Maar hoe creëer je een hecht team met een aantal individuen? Alleen als je voortdurend bewust bezig bent met de effectiviteit van het team, ben je in staat een goed functionerend team te creëren.

Vaak wordt, ten onrechte, gedacht dat er kan worden volstaan met één of twee teamuitjes per jaar. Een dagje samen weg van de praktijk is echter onvoldoende om alle teamleden zover te krijgen dat zij vol enthousiasme werken aan gezamenlijke doelen en resultaten. Wil je echt jullie team verstevigen, dan is het verstandig om eerst het doel te bepalen en vervolgens de geschikte middelen daarbij te zoeken. Een teamdag is een prima initiatief, maar is slechts een fractie van teambuilding.

Teamdag en teamsessie

Een teamdag versterkt de onderlinge banden en is bij uitstek een moment om vertrouwde koppels en groepjes van elkaar los te maken en andere teamgenoten beter te leren kennen in andere omstandigheden. Het doel van een teamdag is vooral om plezier te maken.

Een teamsessie is een gesprek met het hele team en kan een waardevolle en soms zelfs cruciale bijdrage leveren aan een goed functionerend team.

Een uitgebreide toelichting op een teamdag en een teamsessie tref je in ons boek ‘Communicatie in de tandartspraktijk‘.

Teambuilding is een permanent proces

Voor teambuilding is meer nodig. Teambuilding is een permanent proces. Er is pas sprake van een geslaagde teambuilding als alle teamleden efficiënt en prettig samenwerken, hetgeen zowel de werksfeer als de productiviteit positief beïnvloedt. Bij aanvang van het proces kan niet van tevoren worden voorspeld hoe het zal verlopen. Gevoed door diverse factoren kan een goed functionerend team plots weer terug zijn bij af. Bijvoorbeeld bij een verhuizing, het afscheid nemen van een collega of een nieuwe medewerker in het team.

Als praktijkhouder en praktijkmanager ben je verantwoordelijk voor het bouwen van een goed team. Je creëert de kansen, voorwaarden, structuur en bent belast met het verwijderen van eventuele obstakels.

24 maart 2018: Masterclass Dental Practice Excellence

Hoe houd je krachtig de leiding over jouw tandartspraktijk? Welke cultuur kun je hiervoor creëren? En hoe zorg je dat je team gemotiveerd en getraind blijft met effectieve overleggen en feedback? Tijdens het blok ‘Leadership and Team Motivation‘ op de Masterclass van Alex Nottingham, op zaterdag 24 maart aanstaande is er voldoende ruimte om jouw eigen problematiek of vraagstukken aan de orde te zien komen. Geef het vooraf bij ons aan, zodat Alex de juiste praktijkvoorbeelden kan voorbereiden. Deze voorbeelden worden anoniem gemaakt, tenzij je toestemming geeft om zelf, tijdens de Masterclass, een toelichting op de situatie te geven.

 

Team