Richtlijn

Van PPS 2 naar een behandeling

Dat het goed vastleggen van de PPS een uitstekend hulpmiddel is voor het communiceren met de patiënt en het duidelijk maken van de vervolgstappen, staat voor mij buiten kijf. Juist daarom is het zo belangrijk dat het hele team begrijpt wat een PPS score inhoudt. En daar dan ook over praat met de patiënt. Dit dus zelfs nog even los van de enorme juridische impact als je het parodontale probleem communicatief op zijn beloop laat.

In mijn ogen moet je als patiënt behoorlijk je best doen om niet in categorie 2 te vallen. Ook ik heb een pocket van 4 mm. Eentje maar, maar het systeem is onverbiddelijk in de codering. Gelukkig geeft de richtlijn dan weer ruimte voor het traject dat je in kunt slaan.

Gebruik geen verkleinwoorden

Als zorgverleners zijn we vaak niet zo goed in het communiceren over oplossingen. Ook het praten over de kosten daarvan lukt ons, maar matig. Vaak communiceren we erg onhandig over paro problemen. We gebruiken te veel verkleinwoorden en procestaal (we gaan eventjes schoonmaken en een paar kleine tips als instructie geven). Communicatie over de parodontale behandeling is zo enorm belangrijk én doen we zo vaak in de praktijk, dat ik me er af en toe over verbaas, dat we onszelf hier niet vaker in trainen.

Kosten voorspelbaar maken

Een eenvoudige stap naar een betere communicatie zou kunnen zijn dat je in ieder geval de kosten goed voorspelbaar maakt. Wat kost een eerste bezoek aan de mondhygiënist of preventieassistent? En rekent iedere behandelaar hiervoor wel hetzelfde? Natuurlijk is elke behandeling maatwerk, maar het is denk ik goed om in de praktijk een verkort schema te gebruiken waarin staat welke codes je (kunt) gebruiken en hoe dat zich verhoudt tot de benutte tijd daarvoor.

Zo’n schema kun je dan delen met je collega’s en zoveel mogelijk uniform gebruiken. De tandarts kan dan aangeven wat een eerste bezoek normaal gesproken kost. Daarmee is de communicatie bij de mondhygiënist of preventieassistent ook consistenter.

Verandering in score maakt behandelnoodzaak duidelijker

Praten over de behandelnoodzaak van het parodontium is een van de meer ingewikkeldere onderwerpen in de mondzorg. Daar komt veel bij kijken wat een aparte middagsessie zeker rechtvaardigt. Zorg er in ieder geval voor dat de kosten voorspelbaar en consequent zijn door een aantal trajecten in de praktijk te benoemen met daarbij behorende inschattingen van de totale kosten.

Maar…

Een goede communicatie en behandelplan acceptatie start met het hardop en consequent vastleggen van de PPS. Want dan is het voor de patiënt ook duidelijker dat er iets verandert. De assistent kan de vorige score het beste eerst hardop noemen. Hierdoor heeft de tandarts nog meer aanknopingspunten om te zeggen dat de parodontale situatie verandert.

Delen met collega's?

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn