Richtlijn

Wat je móet weten over de nieuwe richtlijn voor Parodontologie

We werken er inmiddels een paar maanden mee: de nieuwe richtlijn voor Parodontologie. Je hebt tijd nodig om de hoeveelheid informatie te verwerken en je zo’n nieuwe richtlijn eigen te maken. Vergelijk het met de overgang van de gulden naar de euro. In het begin erg wennen, maar na een paar maanden voelt het als vanouds. Dentiva heeft een online training ontwikkeld waarin je alle belangrijke zaken van de richtlijn doorloopt. In dit artikel zetten we vast een aantal opvallende punten op een rij.

De nieuwe richtlijn gaat met name over pockets. We kijken niet meer naar tandsteen, bloedingen, of recessies. De richtlijn geeft ook meer vrijheid op een aantal zaken. Die vrijheid komt met verantwoordelijkheid, wat betekent dat je meer moet vastleggen. Hoe zit dat?

Juridisch

Als je wilt afwijken van de richtlijn, moet je heel goed onderbouwen en vastleggen wat je doet en waarom. Een belangrijk aspect daarbij is dat je vastlegt dat je de patiënt hierover informeert, dat deze de informatie ook begrijpt en wat je hierover samen beslist. De informatieplicht voor de zorgverlener is dus verruimd. De behandelkaart is hierbij leidend.

Screening

In de nieuwe richtlijn is er met name meer flexibiliteit gekomen in behandelopties voor mensen met pockets van 4 of 5 mm (PPS-2, voorheen DPSI-2). Kort gezegd zijn er nu twee mogelijke behandelroutes: eentje die loopt via het paro-preventietraject en eentje met het bekende, nu vernieuwde paroprotocol. Het betekent dus niet meer dat iemand met pockets van 4 of 5mm direct een parotraject ingaat. Ook hierbij geldt: wel weer vastleggen waarom je voor welke behandeling kiest. Het gebruik van de juiste dossierteksten is hierbij van belang.

Over het algemeen geldt nu dat je bij een PPS-2 eerst aandacht aan mondhygiëne en informatievoorziening besteedt. Pas als dat geen succes oplevert, ga je het parotraject in. In het geval van een PPS-3 ga je een parotraject in, tenzij er een andere oorzaak is aan te wijzen (zoals een endo of restauratief probleem).

 

De Periodiek Parodontaal Screening (voorheen Dutch Periodontal Screening Index (DPSI))

 

Vereenvoudigd model met behandelopties bij PPS-2

Gedragsverandering

Een ander opvallend punt is dat onder het gedeelte ‘Parodontaal onderzoek’ het onderwerp gedragsverandering expliciet wordt benoemd. De richtlijn geeft aan dat de motivatie van de patiënt zelf cruciaal is voor de verandering. Motivational interviewing kan hierbij helpen.

Gedragswetenschappers doen heel veel onderzoek naar dit onderwerp. Hieruit blijkt motivatie maar beperkt de voornaamste trigger te zijn voor gedragsverandering. Lees hierover bijvoorbeeld eens het artikel ‘De 3 essentiële factoren om gedrag van de patiënt te beïnvloeden’ dat recent verscheen in Dental Info. We gaan ook uitgebreid in op dit onderwerp tijdens het komende Dental Practice Excellence event met gedragswetenschapper Ben Tiggelaar.

Verwijzen

De richtlijn vermeldt helder dat een te late verwijzing kan leiden tot onnodige herbehandeling. Belangrijk is dus wanneer je wacht met een verwijzing dat je dit opnieuw goed vastlegt. Wat heb je hierover besproken en afgesproken en waarom. Eén reden voor verwijzing is wanneer de patiënt 2mm progressie of meer laat zien na twee opeenvolgende metingen.

Parotraject, niet chirurgisch

Natuurlijk zijn zelfzorgadviezen als elektrisch poetsen en eventueel het gebruik van fluoride toevoegingen voor ons als behandelaars al bekend. Wat duidelijk een belangrijkere plek heeft in de nieuwe richtlijn is het advies over het gebruik van ragers. Hierover wordt expliciet aangegeven dat wetenschappelijk is bewezen dat het gebruik van ragers het beste werkt voor de mondhygiëne.

Een ander opvallend punt is dat de richtlijn aangeeft dat het parotraject eigenlijk opnieuw moet als de nazorgcontroles langer dan een jaar zijn geleden. Een goede reden dit met de patiënt op te nemen en het belang van controles dus te benadrukken!

Het einddoel zoals in de richtlijn omschreven: een schone, gezonde mond met (niet-bloedende) pockets van 5mm of minder, met een functionele dentitie en acceptabele esthetiek.

Natuurlijk is de richtlijn veel uitgebreider dan de bovengenoemde uitgelichte punten. Welke 6 verplichtingen moet je bijvoorbeeld nakomen bij het vastleggen in het dossier? Welke dossierteksten kun je gebruiken? Hoe zit het met CBCT of OPT’s? Hoe doe je de herbeoordeling en evaluatie van de behandeling? Of, wat als de patiënt de behandeling niet accepteert?

Al deze punten komen aan bod in de online training van Dentcourses over deze richtlijn. Klik hier en volg de online training over de parorichtlijn op een tijd die jou uitkomt.

 

_____

Disclaimer: Dit artikel en de online Dentcourses training is bedoeld ter ondersteuning en als samenvatting van de volledige richtlijn. De informatie is nadrukkelijk niet volledig voor iedere situatie.

Delen met collega's?

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn