Weerstand uit de weg

Home » Teamontwikkeling » Weerstand uit de weg

Weerstand uit de weg

Geplaatst op

 
​Mensen houden van nature niet van veranderingen. Dat geldt ook voor medewerkers in de praktijk. Sommigen doen grote moeite om alles bij het oude te laten en bij alles dat anders is, stribbelen ze tegen. Misschien is jouw idee niet goed of niet goed genoeg, maar meestal is het zo dat je net een stap te snel gaat. In dit blog lees meer over waarom weerstand meestal ontstaat en ontdek je hoe je daar mee om kunt gaan.                                                                
                         

Situaties die weerstand opwekken 

In de praktijk zijn er vaak twee zaken te benoemen die weerstand oproepen:

  • Organisatorische veranderingen. Medewerkers zien zelf betere alternatieven en voelen zich gepasseerd omdat ze het idee hebben niet gehoord te worden
  • Opgelegde veranderingen in gedrag. Zelfs als de verandering voor hun eigen bestwil is, blijft dit lastig.

Iemand in weerstand wordt vaak emotioneel en dwars en is soms niet voor rede vatbaar. Door op de juiste manier te anticiperen ben je in staat de weerstand weg te nemen en kun je met elkaar weer vooruit. De crux in bovenstaande situaties zit hem in het overtuigen. Weerstand heeft te maken met angst voor het onbekende en beperking in vrijheid. De kunst als praktijkmanager is om de vinger op de zere plek te leggen. Wat is het dat de medewerker of het team als oneerlijk, ‘eng’ of als beperking ziet? En, wat kun je zélf doen?

Blokkeer zelf niet bij weerstand 

Beschouw weerstand niet als iets lastigs. Het kan best zo zijn dat die namelijk (deels) terecht is. Ga daarom bij jezelf na wat je van de weerstand kunt leren. Bedenk dat een medewerker niet wil wat jij hebt gedacht, maar wel wat anders. Er is dus betrokkenheid en dat is positief, al zie je dat misschien niet direct. Probeer dit altijd in je achterhoofd te houden. Onderzoek of je er op een onderhandelende manier verder samen verder in kunt komen met de volgende drie stappen:

  • Erken. Laat merken dat je de weerstand begrijpt.

“Ik kan me voorstellen, het is ook niet leuk om…”

  • Benoem. Maak het niet te zwaar, benoem je gevoel en onderzoek de bezwaren.

“Ik krijg het gevoel dat je twijfelt, klopt dat?”

  • Bevraag. Onderzoek welke twijfels de medewerker heeft en ga niet in discussie.

“Waar zit je twijfel precies in?”

Deze drie stappen kun je ook in een andere volgorde bewandelen, het gaat om het opbrengen van respect en aandacht voor de ander.

Meeveren

Onze automatische reactie bij weerstand is vaak dat we er tegenin gaan. Van dit proces ben je je meestal niet eens bewust. Je gaat op zoek naar argumenten om de ander te overtuigen van jouw idee. De weerstand is echter een emotie. En het weerleggen van emotie met argumenten zal weinig opleveren. Ratio en emotie spreken twee verschillende talen. Veer daarom mee met je gesprekspartner. Laat zien dat je hem begrijpt door niet te overtuigen, maar juist in te leven en mee te veren. Daar zal je meer mee bereiken.

Aanpakken van weerstand

Weerstand verdwijnt niet vanzelf en als je het niet aanpakt, wordt het alleen maar erger. Probeer alert te zijn op de signalen en observeer deze zo objectief mogelijk. Let hierbij op het verschil tussen feiten en aannames. Wat is het wat je daadwerkelijk ziet of hoort? 

Op basis van deze observatie kun je beslissen hoe je het beste kunt anticiperen. Dit kan zijn door het bespreekbaar te maken, of juist door een medewerker die wel enthousiast is, ambassadeur te maken en samen draagvlak te creëren. En misschien is het wel goed om zelf even pas op de plaats te maken en het laten voor wat het is. Dan is het echter wel zaak om dit ook te benoemen, anders kunnen medewerkers het idee krijgen dat ergens tegenin gaan zinvol is en dan voelen zij zich mogelijk in de toekomst uitgenodigd dat vaker te doen. 

Denk de volgende keer dat iemand weerstand biedt dus niet meteen dat je te maken hebt met een lastige medewerker. Onthoud: Erken, benoem en bevraag. Het leidt tot meer begrip en uiteindelijk tot de oplossing!